Cookie beleid Kennemers

De website van Kennemers is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke en optionele cookies waar je toestemming voor kunt geven. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Beleidsplan

Beleidsplan

 

 

Beleidsplan 

 

 

"Samen doorgroeien"

 

 

 

 

 

 • Inleiding                                                                                                                            3
 • Huidige situatie                                                                                                              4
 • Beleidsplan:                                                                                                                      5             

3.1  Missie

3.2  Visie

3.3  Strategie

3.4  Doelstellingen

 • Per portefeuille:                                                                                                           11

 

1.0    Inleiding

De Beverwijkse Voetbal Vereniging De Kennemers werd opricht op 28 december 1918 en is daarmee de oudste voetbalvereniging uit de regio. De clubkleuren zijn rood en zwart. De vereniging heeft een jeugd - zaterdag - zondag en damesafdeling. Het eerste team speelt 5e klasse zaterdag van de K.N.V.B. en met rond de 300 leden neemt B.V.V. De Kennemers een vooraanstaande plaats in het Beverwijkse voetbal.
Bij het goed kunnen leiden van een voetbalvereniging komt steeds meer kijken, onder andere:


-       wettelijke en KNVB regels waar een vereniging zich aan moet houden,
-       hogere kosten, oa.: veldenhuur (incl. BTW), energiekosten, inkoop, onderhoud, etc.,
-       waarborgen niveau selectie,
-       goede jeugdopleiding vraagt investeringen,
-       vervaging van de waarden en normen in de maatschappij, welke men terug ziet in de voetbalwereld.
 
Zo zijn er nog wel meer op te noemen, maar al met al een reden om zaken vast te leggen om ook binnen de vereniging duidelijkheid en transparantie te verschaffen.

 

2.0    Huidige situatie

De bestuurswisseling is hiervoor een zeer goede gelegenheid geweest om als nieuw bestuur een beleidsplan op te zetten voor de komende jaren.
 
 
Het beleidsplan is opgezet vanuit een missie, een visie en een strategie en om dit alles te realiseren zijn er doelstellingen vastgelegd.
 
Deze doelstellingen zijn ingedeeld in korte termijn en lange termijn doelstellingen. Hiervan is het de bedoeling om niet alles gelijk te doen maar stap voor stap anders is de kans groot dat alles halverwege strandt.
 
Het beleidsplan zal ook opgevolgd worden en onderdeel worden van de algemene leden vergaderingen. Hier zullen de resultaten en de status worden weergegeven.

 

 

3.0    Beleidsplan 

3.1         Missie

Een missie geeft richting aan, bepaalt doelen, beschrijft de beleidslijnen, draagt zorg voor de betrokkenheid bij de club en geeft duidelijk aan waar de vereniging voor staat.
Met andere woorden: wie en wat willen wij als B.V.V. De Kennemers zijn?
 
Wij hebben als bestuur van B.V.V. De Kennemers een aantal uitgangspunten voor onze missie:
-       wij zijn een voetbalvereniging en als zodanig aangesloten bij de K.N.V.B.,
-       wij vinden een binding tussen onze leden belangrijk,
-       onze leden gedragen zich sportief en respectvol (normen en waarden),
-       transparante communicatie binnen de gehele vereniging,
-       de financiële positie op langere termijn waarborgen.

 

B.V.V. De Kennemers is een amateur voetbalvereniging in Beverwijk die haar leden de mogelijkheid biedt om deel te nemen aan de voetbalsport en inhoud te geven aan het verenigingsleven. Belangrijkste drijfveren hierbij zijn om de selectie zo goed mogelijk te laten presteren in combinatie met gezelligheid en waar respect, normen en waarden een belangrijk onderdeel zijn van ons beleid.

 

3.2         Visie

De visie van de vereniging bepaalt de koers welke men de komende jaren wil varen. Hierin worden de belangrijkste doelen voor de toekomst geformuleerd.

 

B.V.V. De Kennemers opereert vanuit een moderne sportaccommodatie en is een financieel gezonde vereniging met een goede organisatie en transparante communicatie , dit alles gebaseerd op vrijwilligers met een grote betrokkenheid.

  

Organisatiestructuur

De Algemene Leden Vergadering (ALV) is het hoogste orgaan binnen B.V.V. De Kennemers. Jaarlijks wordt er een ALV uitgeschreven.

Zo nodig wordt er een voorjaarvergadering uitgeschreven.

Een voorjaarsvergadering met als doelstelling:

 • Een update geven van het afgelopen seizoen, per portefeuille,
 • Een vooruitblik op het komende seizoen. Een najaarsvergadering met als doelstelling:
  • Een update geven voor het komende seizoen, per portefeuille,
  • Financiële afsluiting vorig seizoen,
  • Begroting komende seizoen.

 
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van functies binnen de vereniging zijn vastgelegd in functiebeschrijvingen. De spilfuncties binnen de vereniging worden bekleed door vrijwilligers die vakkundig zijn. De bestuurders als team beschikken over voldoende kennis en ervaring om B.V.V. De Kennemers te leiden. Een goede en transparante communicatie en hechte samenwerking spelen hierin een cruciale rol. De bestuurders handelen vanuit het gemeenschappelijke beleidsplan en stellen het verenigingsbelang centraal. Daarnaast zijn er ook nog tal van andere vrijwilligers binnen de vereniging actief.

 

Organisatie Bestuur:

Zie organogram op pagina 7, wie is wie:

 

Functie/Portefeuille

Afk:

Naam

Afk:

Voorzitter

VZ

Vacature

 

Vice Voorzitter

VV

Henk v d Hoff

HvdH

Financiële Zaken

FiZ

Fred van Baar a.i.

FB

Facilitaire Zaken

FaZ

Lorenzo Bos

LB

Commerciële Zaken

CZ

Vacature

 

Secretariële Zaken

SZ

Marc Moerman

MM

Algemene Voetbal Zaken

AVZ

Henk v d Hoff

HvdH

Jeugd Zaken

JZ

Erik van der Linde

EL

 

 

Organisatie bestuur, organogram:

 

 

 

Organogram Bestuur

 

Financiën en budgetteren

B.V.V. De Kennemers wordt de komende jaren een financieel gezonde club. Er zal continu een positieve cashflow zijn en voldoende ruimte om incidentele ‘grote’ uitgaven op te vangen. Daarnaast wordt er geld opzij gezet om investeringen in de toekomst te kunnen bekostigen. 


Zaterdagselectie:

Het streven is om met de zaterdag selectie en de hoogste jeugdteams zo hoog mogelijk te spelen.

Dames:
Het streven is dat de Damesafdeling zich ontwikkelt tot een volwassen afdeling binnen onze vereniging en dat wij ook enkele meisjesteams hebben. 

Externe scouting:
De technische commissie is er verantwoordelijk voor om de zondagselectie kwalitatief en kwantitatief op peil te houden. Voortdurend worden spelers uit de nabije regio gevolgd en gepolst om bij B.V.V. De Kennemers te voetballen indien zij voor ons van meerwaarde kunnen zijn en bij onze ambitie passen. 

Jeugdopleiding:
 De jeugdafdeling is op dit moment een stabiele, goed gestructureerde organisatie die overzichtelijk en transparant is en waar zowel op prestatief als op recreatief op goed niveau geacteerd wordt. 
 
Alle jeugdselectie teams worden getraind en gecoacht door gediplomeerde trainers en onder leiding van de algemene en technische coördinator, is er een goede afstemming tussen de diverse jeugdgroeperingen, waardoor de blijvende ontwikkeling en goede doorstroming van de spelers wordt bevorderd. Hierbij is een overleg met de technische commissie wenselijk om de eigen jeugd door te kunnen laten stromen naar de selectie. 
 
Assistent trainers kunnen indien gewenst op kosten van de vereniging een basistrainingscursus volgen. Voor trainingsprogramma’s en ondersteuning kan altijd een beroep worden gedaan op een gediplomeerde trainer. We hanteren een helder selectiebeleid, dat wordt ondersteund door een Speler Volg Systeem en interne scouting. 
 
 Na elk seizoen zal er een evaluatie moeten plaatsvinden m.b.t. de voortgang van het opleidingsplan  en de gestelde doelen. Na elk seizoen zal er een belangrijk meetpunt zijn om te kijken waar de club staat ten aanzien van 2021. 
 
De bereikte ledenaanwas is geen wildgroei, maar een bewuste kwalitatieve groei. Dat betekent dat van leden en van ouders van jeugdleden ook wordt gevraagd een bijdrage te leveren aan een of meer activiteiten. Lid zijn van B.V.V. De Kennemers is meer dan alleen maar contributie betalen en regelmatig tegen een bal aantrappen.Alle leden zijn er gezamenlijk verantwoordelijk voor dat de continuïteit van B.V.V. De Kennemers wordt gewaarborgd. 

Activiteiten:
Naast de wedstrijden en trainingen zijn er bij B.V.V. De Kennemers nog een aantal activiteiten, die een positieve bijdrage leveren in de ontwikkeling van spelers en een grote bijdrage leveren aan het verenigingsleven van B.V.V. De Kennemers. 

Toernooien:
B.V.V.   De Kennemers organiseert de volgende toernooien:
 • Jeugdtoernooien voor alle groeperingen,
 • Selectietoernooi in de voorbereidingsperiode,
 • Lagere seniorentoernooi
Daarnaast zullen diverse teams deelnemen aan toernooien bij andere verenigingen.

Verenigingsactiviteiten:
B.V.V. De Kennemers is van oudsher een gezellige voetbalvereniging. Om dit te onderstrepen is de kantine iedere avond open, wordt jaarlijks een familiedag gehouden, zijn er kienavonden, themafeesten en wordt er ook een dart en/of pokeravond en een sportquiz gehouden. Voor de vrijwilligers wordt er een feestavond georganiseerd en wordt het seizoen afgesloten met een gezamenlijke barbecue.Voor de jeugdleden worden er specifieke jeugdactiviteiten georganiseerd, zoals een kinderkienavond, Sinterklaasfeest, het Winterfestival en een Paasfestiviteit. Tevens zijn er aan het eind van het seizoen weer de onvolprezen jeugdkampen. 

Administratie:
Secretariële zaken is een portefeuille die alle administratieve zaken binnen de vereniging, die met voetballen te maken hebben, beheert. Daarnaast is er ook een administratieve taak bijgekomen die alle sponsors en vrijwilligers in kaart brengt en dit ook zal bijhouden. 
 
Secretariële zaken is verantwoordelijk voor het neerzetten van een open, duidelijk en rechtlijnig beleid voor B.V.V. De Kennemers, waarin ieder lid kan inzien wat er van hem verwacht wordt, maar ook wat men van de club mag verwachten.Nauwkeurigheid, professionaliteit en gestructureerdheid zijn van groot belang en zullen worden nagestreefd. Dit zal in ieder onderdeel van de secretariële zaken de komende jaren worden uitgedragen en nagestreefd.


 
Sportaccommodatie van B.V.V. De Kennemers 
Wij zullen opereren vanuit een moderne sportaccommodatie dat functioneel is, voldoet aan de gestelde eisen (o.a. KNVB en veiligheid) en een representatieve uitstraling heeft dat past bij de ambitie van de vereniging.
De staat van de gebouwen en het terrein moeten een dusdanige onderhoudsniveau hebben, waardoor de vereniging niet meer met onverwachte investeringen wordt geconfronteerd.
Daarnaast moet de accommodatie bij eventuele groei, geschikt zijn om aan deze capaciteitsvraag te kunnen voldoen. Verder zal dit een prettige omgeving zijn voor onze leden en vrijwilligers. Kortom de accommodatie is het visitekaartje van de vereniging.
 
Naamsbekendheid B.V.V. De Kennemers
De naam B.V.V. De Kennemers is binnen de hele IJmond een begrip geworden. We staan bekend als een gezellige voetbalvereniging, waar samenwerking centraal staat en waar veel aandacht is voor gezamenlijke activiteiten, waardoor men zich snel bij ons thuis voelt. Bovendien is er waardering voor de wijze waarop wij als relatief kleine voetbalvereniging de zaken op orde hebben en in staat zijn continu op een hoog niveau met onze zondag selectie te presteren. 


Sponsoren
Het sponsorbeleid is een onderdeel van het commerciële beleid binnen de vereniging. Doelstelling van dit beleid is het versterken van het imago van B.V.V. De Kennemers.
 
B.V.V. de Kennemers is in de eerste plaats een voetbalclub en voetbal is wat de leden bindt. Mensen worden lid van B.V.V. de Kennemers,  omdat zij willen voetballen en zich herkennen in de uitstraling van de club. Samen maken zij de vereniging. Wekelijks brengt
B.V.V. de Kennemers honderden mensen bij elkaar op haar eigen sportpark.
Sport is belangrijk in het bedrijfsleven. Werkgevers hebben graag sportieve en actieve mensen in dienst. Samen sporten verstevigt de onderlinge band. Ook biedt sport het bedrijfsleven de mogelijkheid zich sportief en maatschappelijk te profileren.
 
Sport en bedrijfsleven hebben elkaar nodig en zijn goed voor elkaar. Sport biedt mogelijkheden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en geeft uitstraling. Sport is het middel in de strijd tegen ziekteverzuim. Maar sport biedt ook een belangrijke afzetmarkt: zij kent veel leden en stijgende consumentenbestedingen. Bedrijven bieden kennis, kunde en innovatie voor de sport. Bedrijven geven en krijgen toegang tot de consumentenmarkt.
Samenwerking betekent ook overdracht van kennis en ook het ontplooien van commerciële activiteiten. Investering van het bedrijfsleven in topsport trainingsaccommodaties biedt voordelen voor beide partijen.

 

 

3.3         Strategie

Strategie is kortgezegd de manier waarop middelen worden ingezet om doelen te bereiken. Zowel de doelen voor de korte termijn als de lange termijn.

 

De zondagselectie van B.V.V. De Kennemers zal op niveau moeten blijven presteren en daarvoor is een goede jeugdopleiding van belang naast een goede trainingsstaf. Daarnaast is het imago en de bekendheid in de regio van belang voor aantrekkingskracht op nieuwe leden.

Voor een gezonde cashflow zullen er voldoende inkomsten gegeneerd moeten worden. Daaraan vast moeten de uitgave gestructureerd en in kaart worden gebracht.

 

3.4         Doelstellingen

Hieronder de doelstellingen per portefeuille. De meeste doelstellingen zijn al in gang gezet, dan wel al gerealiseerd.

 

Secretariële Zaken

 1. Herziene statuten en reglementen
 2. Contributiebeleid
 3. Digitalisering

 

Algemene Voetbal Zaken

 1. Algemeen
 2. Samenstelling selectie
 3. Opzet kostenstructuur

 

Jeugd Zaken

 1. Technisch- en Algemeen Coördinator
 2. Jeugdleden aantal
 3. Opleiden en begeleiden kader

 

Facilitaire Zaken

 1. Facilitaire organisatie opzetten
 2. Huidige staat sportaccommodatie in kaart brengen
 3. Geldstromen optimaliseren

 

Commerciële Zaken

 1. Huidige stand betreffende sponsors, merchandising en activiteiten
 2. Gekozen koers
 3. Toekomst

 

Financiële Zaken

 1. Risicobeheer
 2. Borgen van financiële continuïteit op lange termijn
 3. Beheren van de financiële ruimte op korte termijn
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!