Cookie beleid Kennemers

De website van Kennemers is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Contributiebeleid

Contributiebeleid

Contributiebeleid (versie 20180514)

Het lid zijn van een vereniging brengt naast de vrijwillige steun ook wat verplichtingen met zich mee. Allereerst natuurlijk de verplichting om je vereniging (en dus elkaar) te steunen door dik en dun. Alle leden verenigd maakt namelijk de vereniging. Daarnaast hoort bij het lidmaatschap van de vereniging een contributie zodat wij over de faciliteiten kunnen beschikken die noodzakelijk zijn om onze geliefde sport te kunnen beoefenen.

Ieder seizoen kunnen de contributies binnen de club veranderen. Redenen hiervan zijn stijgende vaste en variabele kosten (onvoorziene uitgaven en inflatie), waar wij als club mee te maken hebben. Uiteraard probeert iedere club dit zo min mogelijk te laten gebeuren of de stijging zo laag mogelijk te houden. Soms is dit niet anders, want de club moet wel financieel gezond blijven. Maar buiten de geldbedragen, zijn er wel richtlijnen waar wij ons als bestuur aan willen houden. Dit alles is in een beleid uitgewerkt.

1.      Lid worden

Iedereen die voldoet aan de criteria gesteld door de KNVB en B.V.V. De Kennemers kan lid worden van B.V.V. De Kennemers.

2.      Contributiebedrag

Iedereen die lid wil worden of die lid is van B.V.V. De Kennemers zal het volledige contributiebedrag dienen te betalen dat jaarlijks vast gesteld wordt door het bestuur van B.V.V. De Kennemers. In een leeftijds/ groepering overzicht is te zien wat iemand dient te betalen.

3.      Betalingsperiode

De contributie zal voor spelers uit A-categorie teams in de 4e week van juli worden geïncasseerd en voor spelers uit B-categorie teams en donateurs in de 4e week van augustus via automatische incasso worden geïncasseerd.
 
Heeft u tegen het automatisch incasseren principiële bezwaren, dan kunt u dat aangeven bij de ledenadministratie ([email protected]).
Mocht men niet via automatische incasso willen betalen dan dient men voor 1 september 

(a-categorie spelers voor 1 augustus) betaald te hebben.

Leden die hun contributie betalen via een overschrijving per bank worden vriendelijk verzocht om de voor- & achternaam of lidmaatschapsnummer van het betreffende lid te vermelden. Op deze wijze kan de ledenadministratie achterhalen voor welk lid de betaling bestemd is! Voorafgaand aan het seizoen krijgt u (digitaal) een factuur.
De contributie dient overgemaakt te worden op bankrekeningnummer NL91RABO 0107388766.

Let op: Wordt men tijdens het seizoen lid, dan zult u vooraf ingelicht worden over de verschuldigde contributie.

4.      Betalingsregeling

Een betalingsregeling is in principe mogelijk, maar het gaat niet vanzelf en moet goed onderbouwd zijn. Mocht men een betalingsregeling willen treffen, dan dient men voor 1 juli contact op te nemen met de ledenadministratie ([email protected]).

De regeling kan gemaakt worden voor meerdere termijnen, maar zal voor 1 januari van het lopende seizoen in zijn totaliteit voldaan moeten worden. Voor aanmelding van nieuwe leden na 1 januari kan er geen betalingsregeling worden gemaakt.
 Een betalingsregeling geldt in principe voor 1 seizoen. Elk seizoen moet een nieuwe betalingsregeling worden overeengekomen. Alle afspraken omtrent een betalingsregeling uit het verleden gelden dus niet automatisch voor een nieuw seizoen.

5.      Automatische incasso

De contributies zullen alleen nog via automatische incasso worden geïncasseerd, tenzij er principiële bezwaren tegen zijn.

6.      Incassoprocedure

De contributie wordt in de 4e week van de maand juli (A-categorie teams) en 4e week van augustus (B-categorie teams en donateurs) automatisch geïncasseerd van het opgegeven bank- of girorekeningnummer. Bij een mislukte incasso wordt de persoon in kwestie ingelicht en verzocht om het bedrag binnen 14 dagen na incasseringsdatum zelf over te maken naar bankrekeningnummer NL91RABO 0107388766
Mocht het niet mogelijk zijn voor het lid om een machtiging tot automatisch incasso af te geven (er wordt door de bank geen toestemming verleend) dan is het lid verplicht de contributie voor 1 september te betalen.          

a.      Wanbetaling
Als ook de tweede automatische incasso, om wat voor reden dan ook, mislukt wordt door de ledenadministratie contact opgenomen met de betreffende persoon en/of begeleidende kaderleden om te achterhalen of er speciale oorzaken of omstandigheden zijn. Denk aan een verkeerd doorgegeven bankrekeningnummer

b.      Aanmaning
Als er geen speciale oorzaken of omstandigheden zijn, dan wordt het betreffende lid door de ledenadministratie schriftelijk gesommeerd om binnen veertien dagen de contributie alsnog te voldoen. Tot die tijd mag er niet gevoetbald worden. De ledenadministratie geeft dit ook door aan betrokken aanvoerder/ leider, trainer, coördinator en kaderleden.  

7.      Lid worden tijdens seizoen

Tijdens het seizoen kan een ieder, die voldoet aan de criteria gesteld door de KNVB en B.V.V. De Kennemers, lid worden. Het volledige contributiebedrag zal dan niet verschuldigd zijn. Volgens een vast basisbedrag (€ 25,=) en een maandstaffel per groepering, zal de ledenadministratie het verschuldigde contributiebedrag aangeven.

8.   3e en volgend gezinslid gratis
Voor ieder 3e en volgend spelend lid uit 1 gezin, is geen contributie verschuldigd. De regeling is alleen van kracht als de 3een volgende persoon hetzelfde woonadres heeft als de eerste 2. Deze regeling geldt alleen voor spelende leden die de volledige contributie betalen..

9.   In-take gesprek

Iedereen die spelend lid wil worden van B.V.V. De Kennemers, zal eerst een in-take gesprek krijgen met de ledenadministrateur, jeugdcoördinator, trainer of leider. Doel hiervan is om een ieder te vertellen wat het beleid is en de normen en waarden zijn van de club. Daarnaast wordt hierin ook aangegeven wat wij van de leden verwachten, maar ook wat de leden van de club mogen verwachten.

10. Proefperiode

Een pupil (tot en met O11) die niet via een overschrijving bij B.V.V. De Kennemers is gekomen ,mag eerst vrijblijvend meetrainen. Na 3 weken kan men beslissen of men wel of niet lid wordt van B.V.V. De Kennemers. Mocht men wel lid worden, dan zal de proefperiode wel meegenomen worden bij de bepaling van het contributiebedrag. Tot de definitieve keuze, zal men niet aangemeld worden als bondslid.

11. Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd met 1 seizoen. Men dient schriftelijk (via e-mail, brief of opzeggingsformulier op website B.V.V. De Kennemers) op te zeggen bij de ledenadministratie of een overschrijving aan te vragen naar aan andere club. Het beëindigen van het lidmaatschap dient te gebeuren voor 15 juni van het betreffende seizoen. Opzeggingen bij leiders, trainers, coaches, bestuurders of andere vrijwilligers worden niet geaccepteerd.

12. Opzeggen na sluitingsdatum

Indien men na de afgesproken sluitingsdatum van15 juni besluit om toch nog te stoppen of overschrijving aan te vragen, zal een kostenvergoeding moeten betalen van € 25,=. Voor spelers uitkomende in de seniorenselecties (dames en heren) geldt deze aangepaste kostenvergoeding niet, maar geldt het gehele contributiebedrag. Mocht het seizoen al begonnen zijn (1 officiële wedstrijd gespeeld) en men dan wil opzeggen/ stoppen dan  is men het gehele contributiebedrag verschuldigd aan B.V.V. De Kennemers.

13. Vrijstelling contributie

Ere-leden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

14. Uitzonderingen

Mochten er bepaalde situaties voorkomen die niet benoemd zijn in dit beleid, dan mag het bestuur van BVV De Kennemers in deze handelen naar eigen inzicht en volgens redelijkheid en billijkheid.

Het bestuur behoudt de mogelijkheid om van bovenstaande af te wijken.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!